Hak Cipta

Privasi Anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Maklumat yang Terkumpul
Tidak ada maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti itu dikumpul semasa melayari Laman web Rasmi Unit ICTkecuali bagi maklumat yang anda berikan melalui e-mel dan pendaftaran dalam Myhome, yang berada dalam Laman webyang selamat daripada Laman web ini.

Perubahan kepada Dasar ini
Jika dasar privasi ini berubah dengan apa-apa cara, perubahan itu akan dikemaskinikan di halaman ini. Kerap meninjau halaman ini boleh membantu anda mengikuti kemas kinian maklumat yang dikumpul, bagaimana maklumat itu digunakan, dan dalam apa keadaan, jika ada, maklumat itu dikongsikan dengan pihak lain.
Pertanyaan atau Aduan